Các sản phẩm MAGGI

MAGGI Việt Nam
11/14/2016 - 15:39

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN TRỨNG MUỐI

Sau khi lấy ra khỏi nước muối, lau khô và cất vào ngăn mát tủ lạnh để được 2 tháng. 
Luộc chín trứng muối, cất vào tủ lạnh có thể giữ trứng muối thời gian lâu hơn.
 

Bình luận:

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 01:25

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:16

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:17

12345

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 01:28

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:18

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:19

12345

MAGGI Việt Nam
11/14/2016 - 15:39

PHƯƠNG PHÁP RÃ ĐÔNG THỰC PHẨM

- Để sản phẩm nguyên trong bao gói và ngâm vào nước lạnh hoặc dưới vòi nước.
- Chuyển sản phẩm xuống ngăn mát tủ lạnh. 
- Rã đông trong microwave. 

Bình luận:

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 01:26

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:21

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:22

12345

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 01:29

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:23

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 15:24

12345

MAGGI Việt Nam
11/14/2016 - 15:39

BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MUỐI CHUA

Suốt quá trình lên men cần nén cho rau củ ngập trong nước và đậy kín nắp cẩn thận để tránh tạp nhiễm. Để ở nhiệt độ 30-:- 37 ºC. 

Bình luận:

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 09:55

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 18:36

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 18:37

12345

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 09:57

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 18:38

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 18:39

12345