CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Wed, 11/02/2016 - 09:55

 

Chào mừng đến với trang web MAGGI của công ty Nestlé Việt Nam. Dưới đây là những qui định chi tiết về cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách thông qua bất kỳ trang web nào mà công ty Nestlé Việt Nam quản lý, kể cả trang web mà quý khách đang tham quan (“Chính sách An toàn và Bảo mật của Nestlé Việt Nam” hay ngắn gọn là “Chính sách An toàn và Bảo mật”).

Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc kỹ Chính sách An toàn và Bảo mật này trước lúc cung cấp/đăng ký bất kỳ thông tin cá nhân nào trên trang web. Để tham khảo hết những qui định về cách thức bảo mật tính riêng tư của Nestlé Việt Nam trên website, vui lòng đọc hết toàn bộ chính sách an toàn và bảo mật theo đó có thể bao gồm những câu hỏi liên quan đến những vấn đề mà quý khách quan tâm dưới đây:

 1. Chính sách An toàn và Bảo mật mà MAGGI và/hoặc công ty Nestlé Việt Nam áp dụng - cụ thể ra sao?
 2. MAGGI và/hoặc Nestlé Việt Nam sẽ thu thập thông tin nào từ quý khách?

2.1 Đối tượng của trang MAGGI

2.2 Trang web dành cho trẻ em

 1. Trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam sử dụng thông tin thu thập như thế nào?
 2. Tôi có quyền từ chối không cung cấp thông tin cá nhân không?
 3. Trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam có sử dụng công cụ cookies, truy tìm địa chỉ IP và những công cụ thu thập thông tin tự động khác?
 4. Trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên nào (nếu cần thiết)?
 5. Trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam bảo đảm độ an toàn và tính riêng tư đối với thông tin cá nhân thu thập được như thế nào?
 6. Tôi có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc thực hiện thêm một số lựa chọn khác liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân không?
 7. Nếu tôi có câu hỏi hoặc than phiền/khiếu nại, tôi phải liên hệ ở đâu hoặc làm gì?

CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

Chính sách An toàn và Bảo mật của trang web MAGGI cũng áp dụng cho bất kỳ trang web nào do công ty Nestlé Việt Nam quản lý. Ngoài ra, những nguyên tắc bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập trực tuyến thông qua các trang web của công ty Nestlé Việt Nam, không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi công ty Nestlé Việt Nam bằng các kênh khác như gửi thư qua đường bưu điện, đăng ký qua đường dây nóng…

Các website không nằm trong phạm vi của Chính sách An toàn và Bảo mật này

Chính sách An toàn và Bảo mật này không áp dụng cho các trang web khác do các tổ chức hoặc công ty khác quản lý mà chúng tôi có đường dẫn liên kết đến, bao gồm cả những trang web vận hành bởi công ty mẹ hoặc các công ty trực thuộc hoặc những trang web không phải là thành viên của trang web MAGGI (gọi chung là “các trang web của các bên thứ ba”). Các trang web của bên thứ ba có thể bao gồm nhưng không giới hạn các trang web được vận hành bởi:

 • Công ty mẹ, Nestlé SA (ví dụ trang web www.nestle.com);
 • Các trang web liên kết (ví dụ Dear Nestlé, or trang Nestlé Family);

Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho những nguyên tắc hoặc nội dung của các trang web thuộc bên thứ ba.

Sự chấp thuận của quý khách đối với những thay đổi trong chính sách An toàn và Bảo mật này

Khi quý khách sử dụng trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam, chúng tôi mặc nhiên hiểu rằng quý khách đã chấp thuận những nguyên tắc đề cập trong chính sách An toàn và Bảo mật này. Nếu quý khách không đồng ý với Chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web. Chúng tôi được quyền chỉnh sửa chính sách An toàn và Bảo mật này theo từng thời điểm. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trong Chính sách An toàn và Bảo mật và những thay đổi quan trọng sẽ chỉ áp dụng cho những hoạt động và thông tin được thu thập kể từ sau những thay đổi đó. Nếu chúng tôi có những thay đổi quan trọng về cách thức sử dụng thông tin cá nhân có sẵn trong cơ sở dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo bằng email để quý khách lựa chọn đồng ý hoặc từ chối không tham gia kể từ thời điểm có những thay đổi này.

Chúng tôi khuyến khích quý khách nên dành thời gian tham khảo chính sách An toàn và Bảo mật này mỗi khi có dịp quay trở lại trang web để bảo đảm quý khách biết rõ những thay đổi và cách thức thông tin cá nhân của quý khách được sử dụng như thế nào. Việc quý khách tiếp tục sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào của Nestlé Việt Nam mặc nhiên chứng nhận sự đồng tình của quý khách đối với mọi thay đổi nếu có.

TRANG WEB MAGGI CỦA NESTLÉ VIỆT NAM THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO TỪ QUÝ KHÁCH?

Nói chung, nếu chỉ tham quan trang web của chúng tôi, quý khách không cần thông báo cho chúng tôi biết quý khách là ai và chúng tôi không yêu cầu quý khách phải cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn sử dụng các chức năng đặc biệt hoặc những dịch vụ đặc biệt hoặc tham gia các chương trình đặc biệt mà trang web MAGGI hoặc các nhãn hàng của Nestlé Việt Nam thực hiện, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin thuộc loại nhận diện cá nhân và/hoặc không thuộc loại nhận diện cá nhân. Cụ thể, thông tin cá nhân có thể là tên của quý khách, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại nhà hoặc điện thoại di động (“thông tin nhận diện cá nhân”) cũng như những thông tin không liên quan đến nhận diện cá nhân hoặc thông tin liên quan đến nhân khẩu học như ngày sinh, tuổi, giới tính, thói quen hoặc sở thích nhưng nếu có liên quan đến việc nhận diện cá nhân quý khách; theo đây đều sẽ được gọi chung là“thông tin cá nhân”.

Thông tin cá nhân chỉ được thu thập với sự đồng ý của quý khách (ví dụ, quý khách tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua một trong các mẫu đơn đăng ký trực tuyến trên trang web MAGGI) và khi thường xuyên sử dụng các mẫu đơn như:

 • Đăng ký hoặc đăng nhập trên một trang web của công ty Nestlé Việt Nam (gọi chung là “đăng ký”);
 • Đăng ký để nhận bản tin điện tử của một sự kiện, sản phẩm hoặc một trang web không bao gồm việc đăng ký trang web đề cập ở trên;
 • Các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác;
 • Các cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến;
 • Đăng nhập khi sử dụng các công vụ tương tác khác;
 • Thiệp điện tử, chức năng gửi bạn bè hoặc các chức năng sử dụng một lần khác;
 • Phản hồi, đặt câu hỏi hoặc nhận xét hoặc sử dụng chức năng Hỏi Nestlé
 • Thông tin được cung cấp trên phương diện phát triển mối quan hệ kinh doanh (ví dụ, xin việc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cho báo chí…);
 • Giới thiệu bạn bè tham gia vào các chiến dịch quảng bá sản phẩm; hoặc
 • Khi đưa ra các yêu cầu theo đó quý khách được yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ, vào chức năng Hỏi Nestlé).

Ngoài thông tin cá nhân của quí khách được thu thập với sự đồng ý của quí khách, những thông tin khác như:

 • Nội dụng khách hàng tự tạo, tự sáng tác, tự đăng tải lên website của MAGGI:

Bao gồm mọi nội dung khách hàng tự sáng tác và chia sẻ với chúng tôi (và với những người khác) bằng cách đăng tải lên trang web của MAGGI của Nestlé Việt Nam hoặc các ứng dụng của trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam bao gồm cả trang facebook fanpage của MAGGI và/hoặc Nestlé Việt Nam. Cụ thể những nội dung khách hàng tự tạo có thể bao gồm (các) hình ảnh, (các) đoạn video, (các) câu chuyện cá nhân hoặc những nội dụng tương tự khác. Chúng tôi có thể thu thập và đăng tải những nội dung khách hàng tự tạo này trong mối tương quan với các hoạt động khác như trong trường hợp khách hàng tham gia các trò chơi, các cuộc thi và/hoặc khuyến mãi vì mục đích tương tác với khách hàng và hoặc thông báo đạt giải.

 •  Thông tin mạng xã hội:

Bao gồm bất kỳ thông tin nào là một phần của thông tin cá nhân của bạn trên một trang mạng xã hội của bên thứ ba, cụ thể bao gồm thông tin tài khoản mạng cá nhân của bạn (tên, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh nhật, thành phố, hình đại diện, thông tin nhận diện người dùng, danh sách bạn bè….) và bất kỳ những thông tin nào khác hoặc hoạt động khác mà bạn cho phép trang mạng xã hội của bên thứ ba chia sẻ với các công ty phát triển ứng dụng bên thứ ba của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận toàn bộ (hoặc một phần) thông tin cá nhân của bạn trên các mạng xã hội mỗi lần bạn đăng tải hoặc tương tác với một ứng dụng của trang web MAGGI và/hoặc Nestlé Việt nam trên mạng xã hội như trang fanpage MAGGI hoặc mỗi lần bạn sử dụng một công cụ/chức năng truy cập mạng xã hội được cài đặt sẵn trong trang MAGGI (ví dụ, chức năng chia sẻ trên facebook, twitter, youtube …). Để hiểu rõ thêm việc thông tin của bạn từ một mạng xã hội của bên thứ ban có thể được sử dụng bởi MAGGI (hoặc các ứng dụng của bên thứ ba phát triển cho MAGGI) như thế nào, xin bạn vui lòng truy cập các trang web của những mạng xã hội liên quan để tìm hiểu thêm.

Lưu ý: tùy thuộc vào việc quý khách đang đến với trang web nào của Nestlé Việt Nam, một vài hoặc nhiều hoạt động dẫn chứng ở trên có thể không diễn ra.

Loại và lượng thông tin thu thập cho từng chức năng liệt kê ở trên sẽ khác nhau tùy thuộc từng hoạt động. Thông tin cá nhân đượcyêu cầu cung cấp có thể bao gồm: họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà (bao gồm thành phố, tỉnh), số điện thoại (nơi làm việc hoặc nhà). Đối với một số hoạt động, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp tên sử dụng và/hoặc mật khẩu và/hoặc cung cấp thêm thông tin về nhân khẩu học, như (1) tuổi hoặc ngày tháng năm sinh, (ii) giới tính, (iii) mức độ sử dụng, mua và tiêu dùng các sản phẩm nào đó của Nestlé và/hoặc các sản phẩm thực phẩm và thức uống tương tự, (iv) thông tin về hộ gia đình hoặc cách sống và/hoặc (v) những thông tin khác liên quan đến các sản phẩm Nestlé mà quý khách đã mua sử dụng hoặc liên quan đến trang web mà quý khách đã truy cập (ví dụ, nếu quý khách đăng ký là thành viên MAGGI, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp số con trong gia đình, bao gồm tên, tuổi và giới tính của các bé).

Nếu thông tin nhân khẩu học cần thiết được thu thập cho một hoạt động cần thiết phải có thêm thông tin nhận diện cá nhân, chúng tôi có thể bổ sung hoặc kết hợp thông tin nhân khẩu học với thông tin cá nhân của quý khách có sẵn trong cơ sở dữ liệu để hoàn thiện một cuộc giao dịch hoặc để cung cấp một dịch vụ tốt hơn. Việc kết hợp hai loại thông tin này cho phép chúng tôi tùy biến/ điều chỉnh nội dung bản tin/thông báo mà chúng tôi gửi đến quý khách sao cho phù hợp với mối quan tâm và sở thích của quý khách. Để biết thêm chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách như thế nào, vui lòng đọc thêm phần bên dưới.

Trẻ em

Chúng tôi cho rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em sử dụng mạng internet là điều quan trọng và chúng tôi khuyến khích cha mẹ hoặc những người giám hộ trẻ nên dành thời gian để giám sát và tham gia việc trẻ sử dụng mạng internet.

Chúng tôi không cố ý sử dụng các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi ngoại trừ một số trang web được thiết kế dành riêng cho trẻ em của chúng tôi. Và trên (các) trang web đặc biệt này, chúng tôi sẽ cũng thu thập những thông tin cá nhân trẻ em phù hợp với luật pháp cũng như các qui định của nước sở tại hiện hành liên quan đến quyền riêng tư của trẻ em. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ bày tỏ sự đồng ý với việc trẻ có thể cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi cũng sẽ chỉ yêu cầu trẻ cung cấp những thông tin cần thiết để tham gia những chương trình/những hoạt động mà trẻ đang đăng ký.

Trang web dành cho trẻ

Lưu ý đặc biệt dành cho trẻ dưới 18 tuổi

Nếu bạn dưới 18 tuổi, chúng tôi khuyến khích bạn nên xin phép hoặc trình bày với cha mẹ hoặc người giám hộ TRƯỚC KHI bạn cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web của Nestlé Việt Nam. Nếu bạn chưa chắc mình hiểu rõ điều gì trong phần này, bạn nên hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ để được họ hướng dẫn.

Lưu ý đặc biệt dành cho cha mẹ của trẻ dưới 18 tuổi

Chúng tôi khuyến cáo cha mẹ/người giám hộ nên thường xuyên kiểm tra và giám sát việc con cái mình sử dụng email và những hoạt động trực tuyến khác.

Vui lòng bảo đảm rằng con cái của bạn không cung cấp thông tin cá nhân dùng để nhận diện trên mạng nếu không hỏi ý kiến bạn trước.

Tất cả quý khách dưới 18 tuổi sẽ không được đăng ký thành viên trên trang web MAGGI và chúng tôi sử dụng công cụ được thiết kế đặc biệt để vô hiệu những quí khách đăng ký nằm trong độ tuổi này.

NESTLÉ VIỆT NAM SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

Nói chung, tất cả những thông tin thu thập được sử dụng đúng mục đích khi quý khách cho phép hoặc như được xác nhận tại thời điểm thu thập hoặc như được trình bày trong Chính sách An toàn và Bảo mật này. Ví dụ, nếu quý khách đăng nhập hoặc đăng ký vào một trang web của Nestlé Việt Nam (“đăng ký trang web nói chung”), thông tin quý khách cung cấp được dùng để chúng tôi mang đến cho quý khách những lợi ích hoặc đặc quyền gắn liền với việc đăng ký đó. Lợi ích hay đặc quyền đó bao gồm việc truy cập và sử dụng những nội dung/chương trình độc quyền hoặc đặc biệt dành riêng cho thành viên trên trang web MAGGI của công ty Nestlé Việt Nam. (ví dụ, tải lên các chức năng đặc biệt, chọn thực đơn yêu thích, lên thực đơn cho cả tuần, lưu trữ bản tin điện tử…), tham gia vào các sự kiện và chương trình khuyến mãi đặc biệt (các cuộc thi, phiếu thưởng, phiếu mua hàng, phiếu giảm giá…) và nhận các bản tin điện tử… là những đặc quyền tự động đi theo khi quý khách đăng ký tham gia chương trình và đồng ý cung cấp thông tin cá nhân. Tương tự, nếu quý khách liên hệ với chúng tôi qua những mẫu đơn trực tuyến hoặc sử dụng chuyên mục Hỏi Nestlé, thông tin của quý khách được sử dụng để trả lời cho những thắc mắc hoặc nhận xét của quý khách và trong một số trường hợp, để đăng tải câu trả lời cho câu hỏi của quý khách nhưng có thể hiển thị tên hoặc không hiển thị tên trên trang web. Quý khách có thể tìm hiểu thêm một vài trong số các chức năng đặc biệt trên trang web MAGGI bằng cách đọc thêm phần bên dưới.

Đôi khi các công ty của bên thứ ba có thể tiếp cận chúng tôi để đề nghị cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng quý khách có thể quan tâm. Để giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ này đến quý khách, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách (ví dụ, địa chỉ email) để gửi các thông tin này thay mặt cho họ. Chúng tôi cho rằng dịch vụ cộng thêm này sẽ giúp quý khách có thêm thông tin về những sản phẩm hoặc dịch vụ hữu ích tuy nhiên chúng tôi cam kết sẽ giới hạn các thông báo hoặc bản tin ở mức độ chúng tôi đánh giá rằng quý khách sẽ cảm kích khi nhận chúng. Trong những trường hợp như thế những bản tin tiếp thị đó sẽ được gửi trực tiếp từ công ty Nestlé Việt Nam và thông tin cá nhân của quý khách sẽ không được phép chia sẻ cho các công ty thứ ba đó.

Nestlé Việt Nam cũng có thể sử dụng thông tin mang tính nhận diện cá nhân và/hoặc thông tin không mang tính nhận diện cá nhân của quý khách cho các chương trình tiếp thị nội bộ hoặc nghiên cứu nhân khẩu học để có thể liên tục cải thiện điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tốt hơn, đáp ứng đúng nhu cầu của quý khách. Vì thế, đôi khi chúng tôi cần thiết sẽ cập nhật và/hoặc bổ sung các thông tin của quý khách có từ trước trong cơ sở dữ liệu của trang web của Nestlé Việt Nam với thông tin mới thu được từ bên ngoài hoặc từ bên thứ ba.

Nói chung, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của quý khách trong chừng mực tài khoản của quý khách hoạt động hoặc đến lúc nào quý khách vẫn có nguyện vọng được cung cấp những dịch vụ đã yêu cầu. Dĩ nhiên, nếu quý khách yêu cầu chúng tôi không được sử dụng thông tin của quý khách để tiếp tục cung cấp các dịch vụ đó (ví dụ bằng cách từ chối không nhận email) hoặc muốn hủy tình trạng thành viên hoặc hủy tài khoản, vui lòng Liên hệ với chúng tôi để thông báo/cập nhật ý muốn của quý khách. Ngoài ra, quý khách có thể chọn từ chối trong bất kỳ bản tin điện tử hàng tháng gửi đến quý khách.

Lưu ý thông tin của quý khách sẽ được lưu giữ trong một thời gian hợp lý và cần thiết phù hợp với nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, nhằm giải quyết tranh chấp hoặc thực hiện các thỏa thuận và hoặc vì mục đích quản lý thông tin.

Phần dưới đây cung cấp thêm thông tin cho quý khách về một số công cụ trên trang web của chúng tôi:

 • Bản tin điện tử và email

Nếu quý khách cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email và/hoặc địa chỉ gửi thư (như là một phần của việc đăng ký khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc vì mục đích cụ thể là để nhận bản tin điện tử hoặc các văn bản thông tin khác của chúng tôi), thì những thông tin liên hệ mà quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được dùng để gửi cho bạn bản tin điện tử, văn bản, hoặc các bản tin khác. Ngoài ra, quý khách cũng có thể nhận các thông tin giới thiệu từ các nhãn hàng khác của Nestlé hoặc các trang web của Nestlé. Những thông tin này có thể sẽ được gửi đến quý khách dưới hình thức bản tin điện tử hoặc thư điện tử thường xuyên, phụ thuộc vào trang web mà quý khách đăng ký và thông tin mà quý khách cung cấp khi đăng ký.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của quý khách để gửi các thông báo mua hàng hoặc các thông báo hành chính (ví dụ khi đăng nhập hoặc bị từ chối đăng nhập) cũng như các thông báo liên quan đến một loại dịch vụ nào đó (ví dụ thông báo về việc chỉnh sửa/cập nhật của Chính sách An toàn và Bảo mật, ngưng hoạt động các công cụ hoặc chấm dứt các chương trình trên trang web, các thay đổi ở dịch vụ trực tuyến hoặc các chính sách hỗ trợ kỹ thuật hoặc những thay đổi liên quan khác). Nói chung, những loại thông báo này được gọi tên và nhắc đến trong Chính sách An toàn và Bảo mật là “thông báo hành chính”.

 • Các cuộc thi và các cuộc khuyến mãi

Để tham gia các cuộc thi hoặc các cuộc khuyến mãi trên mạng (gọi chung là “khuyến mãi’), trước tiên quý khách có thể được yêu cầu đăng ký vào một chương trình trực tuyến của Nestlé Việt Nam. Thông tin được thu thập là một phần của cuộc khuyến mãi được dùng để đánh giá năng lực tham gia chương trình và gửi thông báo đến quý khách khi quý khách thắng giải và/hoặc để liên hệ trao giải cho quý khách. Nếu quý khách là người thắng giải, những thông tin về quý khách (ví dụ tên và hình) có thể sẽ được đăng tải trên trang web có liên quan. Để biết thêm thông tin về những cuộc khuyến mãi của Nestlé Việt Nam, vui lòng tham khảo điều khoản chính thức hoặc chi tiết được đăng tải trong mục Thông tin khuyến mãi.

 • Các cuộc điều tra hoặc thăm dò ý kiến

Có hai loại điều tra hoặc thăm dò ý kiến có thể thực hiện trong trang web của công ty Nestlé Việt Nam. Một là cuộc thăm dò ý kiến thuần túy mang tính nhân khẩu học hoặc chỉ tìm hiểu thông tin (ví dụ, độ tuổi, giới tính, thông tin hộ gia đình và những mối quan tâm khác…) được yêu cầu và những thông tin này không liên quan đến các thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Trong các trường hợp khác (ví dụ khi đăng ký thành viên), chúng tôi có thể thu thập các thông tin này và kết hợp thêm với các thông tin nhận diện cá nhân của bạn.

 • Các công cụ tương tác

Chúng tôi có thể cung cấp các công cụ tương tác để cho phép quý khách đăng tải các thông tin, câu chuyện, hình ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật trên các trang web của chúng tôi. Dù luôn nỗ lực để bảo vệ người sử dụng và người tham gia trong các hoạt động này, chúng tôi cũng khuyến khích quý khách cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân hoặc hình ảnh về bản thân ở các khu vực công cộng như diễn đàn chuyên đề hoặc các công cụ mang tính cộng đồng trực tuyến khác. Những thông tin như thế có thể được thu thập và sử dụng bởi những người mà quý khách không biết. Vì thế, chúng tôi không thể bảo đảm độ an toàn và tính riêng tư cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào mà quý khách đăng tải ở những lĩnh vực này. Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng những công cụ này. Để yêu cầu loại bỏ thông tin cá nhân của quý khách ra khỏi trang blog hoặc diễn đàn, vui lòng vào mụcLiên hệ. Trong một số trường hợp khi chúng tôi không thể tiến hành loại bỏ thông tin cá nhân của quý khách ra khỏi diễn đàn, chúng tôi sẽ gửi thông báo trực tiếp đến quý khách lý do cụ thể.

Vui lòng lưu ý rằng khi chúng tôi quyết định chọn để đăng tải hình ảnh hoặc thông điệp mà quý khách cung cấp cho chúng tôi thông qua những công cụ này, chúng tôi có thể đăng tải kèm theo hình và thông điệp đó (đã được chỉnh lý cho phù hợp) những thông tin không mang tính nhận diện cá nhân như tên đăng ký, tên hoặc họ (tên không đầy đủ), và/hoặc thành phố nơi quý khách cư trú.

 • Thiệp điện tử, gửi bạn bè hoặc những công cụ sử dụng một lần

Những thông tin cá nhân được yêu cầu khi nhận thiệp điện tử, gửi bạn bè, những công cụ giới thiệu khác hoặc những công cụ sử dụng một lần (cụ thể, tên, địa chỉ email) chỉ được sử dụng một lần (vì mục đích gửi thông tin) và không được lưu giữ bởi Nestlé Việt nam.

 • Thông tin kinh doanh

Trong một số mục trên trang web của chúng tôi, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân hoặc công ty mà quý khách là đại diện. Những phần này bao gồm mục tuyển dụng nơi quý khách có thể đăng tải lý lịch hoặc đơn xin việc trực tuyến hoặc một phần hoặc mẫu đơn trực tuyến đăng tải yêu cầu về báo chí. Dù bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập trong tình huống này chỉ được dùng để thực hiện yêu cầu đặc biệt này (ví dụ lý lịch cá nhân sẽ được sử dụng cho quá trình xin việc), những thông tin đó không nằm trong phạm vi các điều khoản của chính sách An toàn và Bảo mật này.

TÔI CÓ QUYỀN TỪ CHỐI KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÔNG?

Nếu quý khách chọn không cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu, quý khách có thể không được tham gia một số chương trình/hoạt động và các chức năng cá nhân hóa trên trang MAGGI và có thể giới hạn các dịch vụ và chương trình đặc biệt mà chúng tôi có thể đem đến cho quý khách. Ví dụ, nếu quý khách từ chối không cung cấp địa chỉ email, quý khách có thể không được nhận bản tin điện tử của chúng tôi hoặc không thể đăng ký làm thành viên của chương trình MAGGI và hưởng một số ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản vào trang web của chúng tôi để tham quan và tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, quý khách không nhất thiết phải thông báo cho chúng tôi quý khách là ai hoặc cho chúng tôi biết về thông tin cá nhân của quý khách.

TRANG WEB MAGGI CỦA NESTLÉ VIỆT NAM CÓ SỬ SỤNG COOKIES, TRUY TÌM ĐỊA CHỈ IP HOẶC NHỮNG CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN BỊ ĐỘNG KHÁC?

Cookies

Thu thập những thông tin cá nhân

 • Chúng tôi sử dụng “cookies” để cải thiện việc sử dụng và chức năng của các trang web của chúng tôi. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ hoặc thiết bị ghi nhận mà một trang web thường tự động lưu số lần lướt web của một cá nhân trên máy tính của họ và có thể dùng cookies để khôi phục lại truy cập. Việc lưu trữ cookies trên máy tính của quý khách tạo điều kiện cho chúng tôi có thể được ghi nhận lại để phân tích số lượng người truy cập vào trang web và cách thức sử dụng phổ biến nhằm giúp chúng tôi cá nhân hóa hoặc cải thiện tốt hơn những trải nghiệm của quý khách cho lần truy cập trong tương lai đến với trang web của chúng tôi…ví dụ, cookies có thể giúp nhớ nội dung mà quý khách đã xem trong lần truy cập trước hoặc địa chỉ email và mật khẩu mà quý khách đã cung cấp khi đăng ký trong lần viếng thăm gần nhất. Dùng cookies sẽ cho phép chúng tôi phục vụ nhu cầu thông tin của quý khách phù hợp nhất với mối quan tâm của quý khách, giúp quý khách tiết kiệm thời gian đăng ký hoặc nhập lại thông tin khi quý khách thăm trang web của chúng tôi lần sau hoặc thực hiện lại việc truy cập vào những chuyên mục chỉ dành riêng cho thành viên chương trình MAGGI.

Trên một số trang web, cookies cho phép chúng tôi lưu trữ những thực đơn yêu thích, hoạt động yêu thích, điểm tích lũy của quý khách. Chúng tôi cũng dùng công cụ cookies để hạn chế những người sử dụng dưới độ tuổi cho phép tham gia một số chương trình nào đó. Chúng tôi không sử dụng cookies để thu thập thông tin cá nhân của quý khách tuy nhiên chúng tôi có thể liên kết thông tin trong một cookies với một thông tin cá nhân được thu thập từ quý khách bằng phương tiện khác (ví dụ, đăng ký thành viên trên trang web). Quý khách có thể vô hiệu hóa cookies hoặc lập một trình duyệt để cảnh báo quý khách mỗi khi cookie được gửi đến máy tính của quý khách, tuy nhiên, khi khi làm thế, quý khách có khả năng không thể đăng ký vào trang web hoặc sử dụng một số chức năng khác đòi hỏi việc đăng ký hoặc thu thập thông tin.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ lưu trữ thông tin của bên thứ ba có thể sử dụng cookies hoặc web beacon để theo dõi các thông tin không thuộc loại nhận diện cá nhân của lượng khách viếng thăm trang web (cụ thể, thông tin của khách đến thăm trang web, số lượt truy cập vào một trang đặc biệt nào đó); chúng tôi dùng những thông tin này để hiểu rõ hơn việc sử dụng toàn bộ trang web và xác định những chuyên đề nào của trang web mà người sử dụng thích hơn. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc quản lý những công cụ của các bên thứ ba này.

Địachỉ IP

Chúng tôi có thể theo dõi các địa chỉ IP vì các mục đích (i) khắc phục sự cố kỹ thuật, (ii) bảo đảm an toàn và an ninh của trang web; (iii) hạn chế truy cập đến trang web của chúng tôi đối với một số người sử dụng; và (iv) hiểu rõ hơn việc sử dụng toàn bộ trang web và xác định những chuyên đề nào của trang web mà người sử dụng thích hơn (dựa vào số lượt truy cập đến những chuyên đề này). Địa chỉ IP là một con số được sử dụng để xác định nguồn xuất phát một yêu cầu của trang mỗi khi truy cập vào mạng internet.

Flash LSOs

Chúng tôi sử dụng công cụ chia sẻ nội bộ còn gọi là Flash cookies để lưu giữ/nhớ những chuyên mục quý khách yêu thích, điểm tích lũy hoặc nội dung các bài viết/các chuyên mục mà quí khách đã từng đọc đế cá nhân hóa kinh nghiệm tham quan của quý khách khi đến với trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba – những đối tác mà chúng tôi hợp tác sẽ cung cấp những công cụ nào đó trên trang web của chúng tôi – đặc biệt là khi có các trò chơi hoặc các cuộc khuyến mãi – với mục đích thu thập và lưu giữ những thông tin không mang tính nhận diện cá nhân.

Flash cookies khác với browser cookies ở số lượng, loại và cách thức dữ liệu được lưu trữ. Các công cụ quản lý cookies được cung cấp bởi trình duyệt của quý khách có thể không thể vô hiệu hóa Flash cookies được.. Để biết cách bảo đảm sự riêng ty và thiết lập môitrường lưu giữ Flash cookies vui lòng truy cập:

www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

Web Beacons
Chúng tôi có thể sử dụng đèn hiệu web (hoặc GIF) trên trang web của chúng tôi hoặc đưa vào các tin nhắn e-mail chúng tôi gửi cho bạn. Cảnh báo trên web (còn gọi là "bọ web") là chuỗi mã nhỏ cung cấp một phương pháp cung cấp một hình ảnh đồ họa trên một trang web hoặc trong một thông báo email với mục đích chuyển giao dữ liệu trở lại cho chúng tôi. Các thông tin thu thập qua các cảnh báo web có thể bao gồm một số thông tin mô tả trong phần Địa chỉ IP trực tiếp ở trên, cũng như thông tin về cách người dùng phản ứng với một chiến dịch email từ Nestlé Việt Nam (ví dụ, thời gian email được mở ra, nơi nào người sử dụng liên kết đến từ email, vv). Chúng tôi sử dụng thông tin ảnh trang web cho nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo lưu lượng truy cập trang web, số lượng người truy cập duy nhất, email quảng cáo, kiểm toán và báo cáo và cá nhân.

Tập tin nhật ký

Chúng tôi (hoặc một nhà cung cấp thay mặt chúng tôi) có thể thu thập thông tin theo hình thức nhật ký – là các tập tin ghi lại hoạt động của trang web và thu thập số liệu thống kê về thói quen người dùng web, duyệt web. Những mục nhập này được tạo ra nặc danh, và giúp chúng tôi tập hợp (trong số những thứ khác) (i) loại trình duyệt của người dùng và hệ điều hành, (ii) thông tin về phiên của người dùng (như các URL mà họ truy cập đến, ngày và thời gian mà họ viếng thăm trang web của chúng tôi, những trang họ đã xem trên trang web của chúng tôi và trong bao lâu), và, (iii) những thông số/dữ liệu về hướng chuyển tương tự khác hoặc chuỗi nhấp chuột. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin lưu trữ được trong file log cho các hoạt động tiếp thị nội bộ của chúng tôi và các nghiên cứu nhân khẩu học, vì vậy chúng tôi thường xuyên có thể cải thiện và tùy chỉnh các dịch vụ trực tuyến cung cấp cho quý khách. Các tập tin nhật ký chỉ sử dụng nội bộ và không liên quan với bất kỳ người dùng cụ thể nào.

TRANG WEB MAGGI CỦA NESTLÉ VIỆT NAM CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH VỚI CÁC BÊN NÀO (NẾU CẦN THIẾT)?

Thông tin mà quý khách cung cấp trên các trang web của MAGGI được thu thập bởi Nestlé Việt Nam hoặc bởi đối tác của Nestlé Việt Nam thay mặt cho Nestlé Việt Nam; và được sử dụng theo những cách thức/thông lệ được nêu ở trên. Phần bên dưới sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách với các bên nào và bằng cách thức nào.

Đại lý và nhà cung cấp

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty, đại lý hoặc nhà thầu phụ (“gọi chung là bên thứ ba’) để hỗ trợ vận hành bên trong các trang web của chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi quản lý những chương trình khuyến mãi trực tuyến khác trên trang web cũng như giúp chúng tôi phát triển những chương trình và cung cấp những dịch vụ khác trực tuyến có thể có lợi cho quý khách hoặc cho việc xử lý thông tin, thư từ bưu điện và/hoặc các mục đích giao phát thông qua internet. Trong quá trình thực hiện, các bên thứ ba này có thể được phép sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cho phép họ tiếp cận (hoặc cho phép họ thu thập thay mặt cho chúng tôi) những thông tin cần thiết để thực hiện những công việc cụ thể mà đại lý đó được thuê để làm. Họ cũng buộc phải đồng ý với điều khoản bảo mật và an toàn đối với thông tin này.

Các đối tác cùng tham gia chương trình khuyến mãi

Đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện một chương trình khuyến mãi chung, hoặc đồng tài trợ trên trang web của chúng tôi cùng với công ty/tổ chức hoặc một bên thứ ba đáng tin cậy khác; và như là một phần của chương trình, việc thu thập, xử lý thông tin cá nhân của quý khách là cần thiết. Nếu thông tin cá nhân của quý khách được thu thập (hoặc được chia sẻ với) một bên thứ ba mà không phải là Nestlé Việt Nam như là một phần của chương trình khuyến mãi, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách tại thời điểm đăng ký. Ngoài ra,thông thường, khi chúng tôi chạy một chương trình khuyến mãi trên trang web về các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty khác, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để quý khách thực hiện quyền từ chối không nhận thông tin trực tiếp từ công ty thứ ba.

Khi thực hiện một chương trình khuyến mãi cùng với một công ty khác, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách một đường dẫn đến chính sách an toàn và bảo mật của công ty đó và chúng tôi khuyến khích quý khách đọc kỹ trước khi quyết định chia sẻ thông tin cá nhân của mình vì chúng tôi không thể cam kết họ cũng áp dụng các nguyên tắc bảo mật như Nestlé Việt Nam. Nếu quý khách không muốn thông tin cá nhân của mình được thu thập hoặc chia sẻ với một công ty nào khác ngoài Nestlé Việt Nam, quý khách luôn có quyền lựa chọn từ chối hoặc đồng ý tham gia vào những sự kiện này tại thời điểm thông tin cá nhân được yêu cầu cung cấp.

Chuyển đổi pháp lý và kinh doanh

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận diện cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo đánh giá hợp lý của chúng tôi, hành động này là hợp pháp theo quy định của pháp luật để xử lý mọi khiếu nại hoặc để bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của Nestlé Việt Nam, các đối tác kinh doanh với Nestlé Việt Nam trước công luận.

Trong các tình huống có thể phát sinh như chúng tôi bị sáp nhập hoặc bị mua lại tất cả hoặc một phần trong các hoạt động kinh doanh bởi một công ty khác hoặc trong tình huống Nestlé Việt Nam hoặc Nestlé phải bán hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần các hoạt động kinh doanh của mình; khi ấy, thông tin cá nhân của quý khách có thể được chia sẻ, bán, chuyển đổi bởi chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi – theo quy định của pháp lý - cho chủ sở hữu mới của công ty mà không cần đến sự đồng ý hoặc thông báo khác cho quý khách.

Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học hoặc kết quả khảo sát với các bên thứ ba ở dạng vô danh và không chứa bất kỳ nhận diện cá nhân nào. Các thông tin tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ có thể bao gồm thông tin vô danh có được thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ theo dõi khác tương tự, như được thảo luận trong phần thông tin cookie ở trên.

TRANG WEB MAGGI CỦA NESTLÉ VIỆT NAM SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO MẬT NÀO ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH?

Trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam sẽ nỗ lực hợp lý để bảo vệ tính riêng tư và an toàn của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng tham quan trang web của chúng tôi. Những nỗ lực này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở (i) lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách trong môi trường vận hành an toàn không có sự xâm nhập của người ngoài và chỉ những nhân viên có trách nhiệm của Nestlé Việt Nam, các đại lý và đối tác được ủy quyền mới có quyền truy cập; (ii) trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn Secure Socket Layer để bảo vệ sự an toàn của những thông tin nhạy cảm như chi tiết về thẻ tín dụng, các dữ liệu này sẽ được mã hoá trước khi được gửi đi một cách an toàn trên trang web của chúng tôi. và (iii) kiểm tra nhân thân của những người sử dụng trang web đã đăng ký trước khi họ truy cập vào phần thông tin cá nhân mà chúng tôi đã có về họ.

TÔI CÓ THỂ TRUY CẬP, CHỈNH SỬA HOẶC THỰC HIỆN THÊM MỘT SỐ LỰA CHỌN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÔNG?

Phần bên dưới đưa ra những lựa chọn mà quý khách có thể thực hiện liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách bởi trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam.

 • Quý khách có quyền không chia sẻ bất kỳ phần nào trong thông tin cá nhân với trang web MAGGI của Nestlé Việt Nam. Tuy nhiên, nếu quý khách lựa chọn điều này, quý khách sẽ bị giới hạn trong những hoạt động, sự kiện, chương trình khuyến mãi cũng như những chức năng trên trang web này mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách, như trình bày ở trên.
 • Nếu quý khách không muốn nhận bản tin điện tử, thông báo hoặc những thông tin và/hoặc dịch vụ khác từ một trang web của Nestlé Việt Nam hoặc trang web của một nhãn hiệu của Nestlé, vui lòng chọn từ chối không tham gia nhận thông tin và hoặc dịch vụ tại thời điểm đăng ký hoặc khi được yêu cầu cung cấp thông tin để hưởng các dịch vụ này. Nếu quý khách đã đăng ký và sau đó muốn từ chối, vui lòng vào phần “cập nhật thông tin cá nhân” trên trang web và chỉnh sửa yêu cầu của quý khách.
 • Trong mỗi bản tin điện tử từ MAGGI của Nestlé Việt Nam luôn tạo điều kiện để quý khách chọn ngưng không tiếp tục nhận các bản tin điện tử trong tương lai (ví dụ, chọn từ chối.) Đơn giản chỉ cần chọn không đăng ký hoặc làm theo hướng dẫn để ngưng nhận bản tin điện tử trong email.
 • Quý khách cũng có thể luôn luôn xem lại hoặc cập nhật lại bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể đã yêu cầu khi quý khách đăng ký. Để thực hiện điều này, quý khách hãy vào phần cập nhật thông tin cá nhân trên trang web.

Nếu bất kỳ cơ chế nêu trên chưa có hoặc quý khách có thêm yêu cầu nào khác, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Xin lưu ý rằng bất kể lựa chọn của quý khách ra sao, chúng tôi có quyền tiếp tục gửi thông hành chính nếu trước đó quý khách đã cung cấp thông tin của mình trong kết nối với bất kỳ một trong những tính năng trực tuyến, các hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng nếu quý khách đã tham gia vào một chương trình khuyến mãi hoặc một chương trình có liên quan đến bên thứ ba – và như là một phần của chương trình khuyến mãi, và đã đồng ý nhận những thông tin trực tiếp từ bên thứ ba trong tương lai, quý khách cần liên hệ bên thứ ba (chứ không phải Nestlé Việt Nam) đề từ chối tiếp tục nhận các thông tin đó. Điều này được trình bày trong phần chính sách An toàn và Bảo mật của bên thứ ba đó.

NẾU TÔI CÓ CÂU HỎI HOẶC THAN PHIỀN, TÔI PHẢI LIÊN HỆ Ở ĐÂU HOẶC LÀM GÌ?

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, khiếu nại, nhận xét nào liên quan đến chính sách An toàn và Bảo mật hoặc cách thức lấy thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Phòng Pháp Lý hoặc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Công ty Nestlé Việt Nam

Lầu 5, tòa nhà Empress 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 1800-6699 (miễn phí cuộc gọi)
Email: consumer.services@vn.nestle.com

Tìm bí quyết biến tấu
Đóng

Biến tấu món ngon

Bạn đang phân vân không biết nấu món gì với những nguyên liệu có sẵn? Hãy chọn những nguyên liệu bạn có và cách nấu bạn muốn, Maggi sẽ giúp bạn tìm ra món ăn phù hợp nhất!