Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ
Submitted by MAGGI Việt Nam on Mon, 11/14/2016 - 15:47
Bí quyết của mẹ

Bình luận

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sat, 04/29/2017 - 04:24

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 03:22

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:04

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 03:23

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:04

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:04

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sat, 04/29/2017 - 04:35

12345

Mô tả ngắn

Khu rửa và sơ chế nên bố trí liên kế nhau để thuận tiện trong thao tác. 
Khu bếp nóng: nên bố trí gần khu vực dễ thoát khí hoặc có hệ thống hút mùi. 
Khu vực ra thức ăn và dụng cụ: nên thiết kế 2 tầng, phía trên là tủ treo đựng dụng cụ ăn, phía dưới là bàn ra thức ăn có 2 ngăn, ngăn trên dùng để tạm thức ăn đã chế biến, phần dưới để dụng cụ chế biến.
Khu vực đặt để thiết bị điện phải đặt riêng lẻ trên kệ tầng, tránh để trên đầu tủ lạnh.