Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ
Submitted by MAGGI Việt Nam on Mon, 11/14/2016 - 15:47
Bí quyết của mẹ

Bình luận

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sat, 04/29/2017 - 04:26

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 03:27

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 03:28

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 13:05

12345

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sat, 04/29/2017 - 04:44

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 03:30

12345

Mô tả ngắn

Vệ sinh dụng cụ sơ chế. Các khu vực ẩm thấp nên đặt hạt hút ẩm. Những khu vực bị lây mùi dùng nước clor lau sạch, đặt những hộp than hoạt tính để khử, không nên sử dụng tinh dầu, nước hoa xịt phòng để khử mùi.
Các vật dụng bị cháy khét cho nước vào đun sôi khoảng 5 phút để lớp khét bị bong ra, sau đó dùng chất tẩy rửa.