Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ
Submitted by MAGGI Việt Nam on Mon, 11/14/2016 - 15:48
Bí quyết của mẹ

Bình luận

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sat, 04/29/2017 - 04:22

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Sun, 04/30/2017 - 03:17

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 18:17

12345

In reply to by Bravo

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Tue, 04/24/2018 - 20:17

12345

In reply to by Bravo

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Tue, 04/24/2018 - 20:17

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Wed, 09/27/2017 - 18:17

12345

In reply to by Bravo

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Tue, 04/24/2018 - 20:17

12345

In reply to by Bravo

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Tue, 04/24/2018 - 20:17

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Tue, 04/24/2018 - 20:17

12345

In reply to by HPE

Thông tin tài khoản

01-01-1970
Nữ

Tue, 04/24/2018 - 20:17

12345

Mô tả ngắn

Đối với vật tẩy rửa là nhùi sắt không nên sử dụng để vệ sinh các vật dụng bằng thủy tinh, tráng men, tráng lớp chống dính. Đối với xơ dừa khi sử dụng nên chọn những vật liệu tẩy rửa có tính đàn hồi nhẹ, làm khô nhanh. Nước rửa chén nên dùng loại ít bọt. Ngoài ra, có thể sử dụng chanh để khử mùi sau khi rửa, giúp đồ vật sáng bóng.